OYU - loader

Güzəştlər

Təhsil haqqından güzəştlər:

  • 600-dən yuxarı bal toplayanlar üçün 100%,

güzəştlər ediləcəkdir.