OYU - loader

2019/2020 qəbul ixtisasları

20 - MEXANİKA
2003.01 – Maye, qaz və plazma mexanikası

24 – BİOLOGİYA ELMLƏRİ
2424.01 - Mikrobiologiya

33 - TEXNİKA ELMLƏRİ
3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

53 – İQTİSAD ELMLƏRİ
5310.01 – Dünya iqtisadiyyatı
5312.01 Sahələrin İqtisadiyyatı

57 – FİLOLOGİYA ELMLƏRİ
5704.01 – Dil nəzəriyyəsi

61– PSİXOLOGİYA
6107.01 - Ümumi psixologiya