OYU - loader

Kafedralar

  • Riyaziyyat və informatika kafedrası
  • Ümumi texniki  fənlər kafedrası
  • İqtisadiyyat və iqtisadi münasibətlər kafedrası
  • Filologiya və sosial fənlər kafedrası
  • Dillər kafedrası
  • Biologiya, psixologiya və pedoqoji fənlər kafedrası
  • Hüquq kafedrası