Az En Ru Tr

Elmi-metodiki araşdırmalar Mərkəzi

      Odlar Yurdu Universitetində kafedralarla yanaşı və elmi-metodiki araşdırmalar mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzdə beynəlxalq və yerli proqramlar həyata keçirilir. Ölkənin elmi, siyasi və iqtisadi inkişafı üçün lazım olan tədqiqat işləri aparılır. Fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsinə dəstək verir, müxtəlif tədbirlər keçirir. Mərkəzdə fundamental və praktiki əhəmiyyəti olan elmi tədqiqat işləri yerinə yetirilir. Alınan nəticələr yerli, Respublika və Beynəlxalq mətbuatda çap olunur. Alimlər öz məruzələri ilə Beynəlxalq konfranslarda iştirak edirlər.
     Mərkəz aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
     1. Ekologiya
     2. Biologiya
     3. Neft-qaz mühəndisliyi
     4. Kompyuter mühəndisliyi
     5. Ümumi iqtisadiyyat və biznes
     6. Beynəlxalq münasibətlər
     7. Dillər

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar