Az En Ru Tr

"Magistratura və Doktorantura" şöbəsi

"Magistratura və Doktorantura" şöbəsi


Müdir: t.e.d., prof.Tərlan ABDULLAYEV

      Magistratura və Doktorantura şöbəsi çoxpilləli ali təhsilin bakalavr pilləsindən sonrakı magistr və doktorant hazırlığını həyata keçirir. Magistraturada təhsil müddətində magistrantlar seçdikləri ixtisaslara uyğun olaraq fundamental biliklərə yiyələnib elmi tədqiqat işi aparır və pedaqoji təcrübə toplayırlar. Şöbədə həyata keçirilən fəlsəfə doktorluğu proqramı elmi-tədqiqatçıları akademik həyata hazırlayır. Proqram seçdikləri elm sahəsində araşdırmalar aparmaq, mühüm əhəmiyyət kəsb edən fundamental məsələlərin həllini təklif etmək və ya böyük tətbiqi əhəmiyyəti olan iqtisadi, texniki və texnoloji məsələlərin həllini təklif etməyi nəzərdə tutur. Proqram alınmış orijinal və əhəmiyyətli nəticələrin dissertasiya işində əks etdirməsini və onun müdafiəsini nəzərdə tutur.

Əlaqə: Tel: (+ 994 12) 465 68 89, Daxili (14)

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar