Az En Ru Tr

"Fiziki-kimyəvi təbabət və reabilitasiya" kafedrası

"Fiziki-kimyəvi təbabət və reabilitasiya" kafedrası

Müdir: b.e.ü.f.d., prof. Şahin NƏSİBOV


     Fiziki kimyəvi təbabət və reablitasiya kafedrası.
     Kafedrada “Ümumi və qeyri üzvi kimya”, ”Üzvi kimya”, “Biokimya”, “Analitik kimya”, ” Fiziki kimya”, “Fizioterapiya”, “Müalicəvi bədən tərbiyəsi”, “Şüa diaqnostikası və terapiyası”, ”Biofizika”, “Farmakologiya”, “Onkologiya” və s. fənlər tədris edilir.
      Kafedranın nəzəri fənlərinin tədrisi OYU-nun əsas binasında xüsusi təchiz olunmuş laboratoriyalarda, kliniki fənlərin tədrisi isə SN əmri ilə ayrılmış bazalarda SN Tibbi Bərpa ETİ, Milli Onkologiya Mərkəzində, SNET Kliniki Təbabət İnstitutunda və s. tədris olunur. Kafedrada “Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları” dərs vəsaiti nəşr edilmiş və üzvi kimya ilə məşğul olan tədqiqatçılar üçün lazımi mənbəyə çevrilmişdir. Kafedranın nəzdində “Kimya və biokimya” laboratoriyasında tələbələr təcrübə işləri aparırlar.

Əlaqə: Tel: (+994 12): 465 68 89, Daxili (25)

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar