Az En Ru Tr

"Sosial və ictimai fənlər" kafedrası

"Sosial və ictimai fənlər" kafedrası
       Müdir: dos., Zəbərxan ƏLİYEV

      Kafedrada Azərbaycan tarixi əsas tədris fənnidir”. Bu fənni bütün fakültələrdə tədris etməklə gənc nəsildə milli kimliyimizi, xalqımızın və dilimizin formalaşmasını tələbələrə aşılamağa çalışırıq. Digər fənlər də dövlət standartlarında müəyyən edilmiş istiqamətlərdə uğurla tədris olunur.
      Odlar Yurdu Universitetinin Rektoru, Millət vəkili Əhməd Vəliyevin bu fikirləri bizim fəaliyyətimiz üçün aparıcı şüardır: "Yüksək təhsil xoşbəxt gələcək, yüksək təminat, azad, müstəqil, xoşbəxt şəxsiyyət və qüdrətli dövlət” deməkdir.

“Sosial və ictimai fənlər“ kafedrasında tədris olunan fənlər: 1. Azərbaycan tarixi
2. Avropa və Amerika ölkələri tarixi
3. Asiya və Afrika ölkələri tarixi
4. Türk xalqları tarixi
5. Beynəlxalq münasibətlər tarixi
6. Diplomatiya tarixi
7. Politalogiya və Sosialogiya
8. Məntiq
9. Etika və Estetika
10. Siyasi və iqtisadi coğrafiya
11. Təbiətdən istifadə iqtisadiyyatı
12. Təbiətdən istifadə iqtisadiyyatı (“Riyaziyyat, informatika və texniki” fakültə)
13. Ölkəşünaslığın əsasları
14. Geodeziya
15. Geodeziyanın əsasları
16. Geologiya və hidrologiya
17. Jurnalistika və sosiologiya

18. Mədəniyyətşünaslıq və gender

 

Əlaqə: : : Tel: (+994 12) 465-68-89, Daxili (10)


Xəbərlər Tədbirlər Elanlar