Az En Ru Tr

"Dil, ədəbiyyat və jurnalistika" kafedrası

"Dil, ədəbiyyat və jurnalistika" kafedrası


     Müdir: f.e.ü.d.,prof. Nizami CƏFƏROV

      Odlar Yurdu Universitetinin "Dil, ədəbiyyat və jurnalistika” kafedrası 2004 cü ildən fəaliyyət göstərir. Dərslər yüksəkixtisaslı müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Onlar arasında filologiya elmləri doktoru professor, filologiya elmləri namizədi və dosentlər var. Kafedrada bütün fənlər günün tələbləri əsasında tərtib olunmuş proqram əsasında tədris olunur. Kafedranın tərkibində Jurnalistika kabineti fəaliyyət göstərir.
      “Dil, ədəbiyyat və jurnalistika” kafedrasında “Jurnalistika” və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı aparılır. “Dil, ədəbiyyat və jurnalistika” kafedrasında tədris olunan fənlər:
1. Müasir Azərbaycan dili
2. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
3. Uşaq ədəbiyyatı
4. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları
5. Dünya ədəbiyyatı tarixi
6. Nitq mədəniyyətinin əsasları
7. Ümumi dilçilik
8. Folklor
9. Radio və televiziya jurnalistikasının əsasları
11. Jurnalist sənətkarlığı və tələbənin praktik yaradıcılığı
12. Dünya jurnalistikası tarixi

13. Yeni dünya jurnalistikası

Əlaqə: Tel: (+994 12):465 68 89, Daxili (22)


Xəbərlər Tədbirlər Elanlar