Az En Ru Tr

İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası kafedrası

İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası kafedrası

 Müdir: p.ü.f.d., Samirə VƏLİYEVA


Dərslər yüksəkixtisaslı müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Dərs vəsaitləri elektron
variantda tələbələrə təqdim olunur. Elektron variantda olan fənlər həm
tələbələrə həm də universitetin kitabxanasına verilir. Mühazirələr proyektor
olan otaqlarda keçilir, otaqlarda keçirilir və slayd əsasında tələbələrə təqdim olunur.

İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası kafedrasında tədris olunan fənlər

1. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi
2. Musiqi və onun tədrisi metodikası
3. Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası
4. Texnologiya və onun tədrisi metodikası
5. Pedaqoji fikir tarixi
6. Loqopediya
7. Hüsnxət
8. Psixologiya
9. Təlim psixologiyası
10.Pedaqogika
11.Tərbiyə işinin metodikası

12.Məktəbin idarə edilməsi

 

Əlaqə: Tel: (+994 12): 465 68 89, Daxili (27)


Xəbərlər Tədbirlər Elanlar