Az En Ru Tr

"Dövlət hüququ və beynəlxalq münasibətlər" kafedrası

"Dövlət hüququ və beynəlxalq münasibətlər" kafedrası

Müdir: h.e.ü.f.d., prof. Heydər QƏMBƏROV


1. “Dövlət hüququ və beynəlxalq münasibətlər“ kafedrasında aşağıdakı fənlər tədris olunur:
2. Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü
3. Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemi
4. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qlobalaşma prosesləri
5. ARK və hüququn əsasları
6. Müasir inteqrasiya prosesi
7. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları
8. Diplomatik portret
9. Dünya siyasəti
10. Azərbaycanın xarici siyasəti
11. Diplomatik yazışma
12. Etnosiyasi münaqişələr
13. Müasir BİM-də enerji diplomatiyası
14. Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti
15. Mədəniyyətşünaslıq və genderə giriş
16. Avropa hüququ
17. Konfliktologiya
18. BM-də parlamentin rolu
19. Beynəlxalq mədəni əlaqələr
20. Beynəlxalq ümumi hüquq
21. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi
22. Beynəlxalq münasibətlərdə proqnoz
23. Geopolitika
24. Müasir beynəlxalq münasibətlər
25. Beynəlxalq təhlükəsizlik problemləri
26. Beynəlxalq təşkilatlar
27. Beynəlxalq xüsusi hüquq
28. Diplomatik protokol
29. Beynəlxalq humanitar hüquq

30. Beynəlxalq hüquq

 

Əlaqə: Tel: (+994 12) 465 68 89, Daxili (21)


Xəbərlər Tədbirlər Elanlar