Az En Ru Tr

"İqtisadiyyat və menecment" kafedrası

"İqtisadiyyat və menecment" kafedrası"İqtisadiyyat və menecment” kafedrasında yüksək ixtisaslı professor-müəllim heyəti çalışır.
"İqtisadiyyat və menecment” kafedrasında yüksəkixtisaslı professor- müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Kafedrada professorlar, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktorları çalışır.
"İqtisadiyyat və menecment” kafedrası struktur etibarilə kafedra otağı və laboratoriya otağına malikdir. Kafedrada ixtisas elminin müxtəlif sahələri üzrə 81 fənn tədris olunur. Həmin fənlər üzrə kafedrada kifayət qədər dərslik, dərs vəsaiti, metodiki göstəriş, əksər fənlər üzrə mühazirə mətnləri mövcuddur. Universitetin kitabxanası tədris olunan bütün fənlər üzrə dərsliklər və dərs vəsaiti ilə təmin olunmuşdur, bəzi fənlər üzrə isə elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. Tədris olunan bütün fənlər üzrə universitetin Elmi Şurasının qərarı ilə fənn proqramları hazırlanaraq nəşr olunmuşdur. Fənn proqramlarının əksəriyyəti 2009-2011-ci illərdə işlənmiş və universitetdə təhsilin Baloniya sisteminə keçməsi ilə əlaqədar olaraq Dövlət standartında qarşıya qoyulan bütün tələblər nəzərə alınmışdır. Tədris proqramları mütəmadi olaraq yeni dərsliklər və elmi nailiyyətlər nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilir.

Əlaqə: Tel: (+994 12) 465 68 89, Daxili (24)

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar