Az En Ru Tr

Fizika laboratoriyası

    "Riyaziyyat, informatika və texniki” fakültənin nəzdində fizika fənni üzrə laboratoriya işlərini həyata keçirmək üçün müvafiq avadanlıqları təchiz olunmuş laboratoriya fəaliyyət göstərir.

     Fizika laboratoriyası əsasən 3 bölmə üzrə təşkil olunmuşdur:
          • Mexanika – molekulyar;
          • Elektrotexnika;
          • Optika.
     Laboratoriya tələbələrin tapşırıqları yerinə yetirmələri üçün bütün ədəbiyyat və metodiki vəsaitlərlə təmin olunmuşdur.

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar