Az En Ru Tr

"Tərcümə və pedaqoji" fakültə

"Tərcümə və pedaqoji" fakültə

     Dekan: dos. Vilayət İSMAYILOV

     “Tərcümə və pedaqoji“ fakültə ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası tərəfindən yaradılıb. Universitet yarandığı ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Fakültə ali təhsil müəssisəsinin təlim - tərbiyə, elm və inzibati bölməsidir. Fakültə rəhbərliyi sahə və istiqamətlər daxilindəki bir-birinə yaxın olan bir neçə ixtisaslar üzrə iş aparır, elmi-tədqiqat və tərbiyə işlərinə rəhbərlik edir.
      Fakültənin nəzdində ixtisaslar üzrə kafedralar, fənn kabinetləri, tədris bazaları fəaliyyət göstərir.
      “Tərcümə və pedaqoji“ fakültənin dekanı fakültənin profilinə uyğun dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, fənn proqramlarının, tədris planlarının, metodik göstərişlərin hazırlanmasına rəhbərlik edir.
      Fakültədə mütəmadi olaraq elmi-metodik və elmi seminarlar təşkil olunur.
      Dekan fakultə Elmi Şurasına rəhbərlik edir.
      Fakültədəki aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır:
1. “İbtidai sinif müəllimi”
2. “Tərcüməçi” (ingilis dili)
3. “Xarici dil müəllimi” (ingilis dili)
4. “Jurnalistika”
5. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi”

      Fakültənin nəzdində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:
1. “İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası”
2. “Xarici dillər və tərcümə“
3. “Dil, ədəbiyyat və jurnalistika“
4. “Sosial və ictimai fənlər“


      Fakültədə ingilis dilinin mükəmməl mənimsənilməsi məqsədilə müasir texnika ilə təchiz olunmuş tədris otaqları və “Jurnalistika” kabineti fəaliyyət göstərir.

"Tərcümə və pedaqoji" fakültə


Əlaqə: Tel: (+994 12) 465 68 89, Daxili (22)

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar