Az En Ru Tr

Odlar Yurdu Universitetində magistrlar kitabxana ilə fəal dərsin sintezinin canlı şahidi oldular

09.10.2017
Magistr pilləsində təhsil alan tələbələrin “Ali məktəb pedaqogikası” fənninin tədrisi prosesindəki fəallığı, universitetin kitabxana fondunun zənginliyi və İKT-dən istifadə dərsin yüksək səviyyədə olacağından xəbər verirdi.

Dərs zamanı tələbələrin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, müasir kitabxana modelinin tətbiqi, səmərəli kitabxana işinin qurulması və kurikulumun kitabxanada tədris prosesinə tətbiqi mövzuları üzrə maarifləndirmə işləri aparıldı, müxtəlif ədəbiyyatlardan, elektron resurslardan istifadə olunmaqla, tələbələrin dərsin məzmununu əhatəli və faydalı şəkildə öyrəndikləri və yaxşı planlaşdırılmış, aydın məqsədi olan fəal dərs baş tutdu.


Odlar Yurdu Universitetində magistrlar kitabxana ilə fəal dərsin sintezinin canlı şahidi oldular Odlar Yurdu Universitetində magistrlar kitabxana ilə fəal dərsin sintezinin canlı şahidi oldular Odlar Yurdu Universitetində magistrlar kitabxana ilə fəal dərsin sintezinin canlı şahidi oldular
Odlar Yurdu Universitetində magistrlar kitabxana ilə fəal dərsin sintezinin canlı şahidi oldular

Xəbərlər Tədbirlər Elanlar