Az En Ru Tr

Tələbə Elmi Cəmiyyəti

Odlar Yurdu Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti (TEC ) ictimai təşkilatdır. Təhsil və elm sahəsində seminar, konfrans və olimpiadalar, tələbələrin kollektiv tədqiqat işlərini təşkil edir. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin əsas məqsədi elm və təhsillə bağlı olan proqramların, layihələrin həyata keçirilməsidir. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin fəaliyyətini tənzimləyən daimi orqan onun Şurasıdır. Şura sədr və onun müavinləri tərəfindən idarə olunur. TEC- in üzvlərini universitetin əla qiymətlərlə təhsil alan, ictimai fəaliyyətdə fərqlənən tələbələr təşkil edir. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri A. Nəcəfova Heydər Əliyev adına təqaüdçüdür. Şuranın sədr müavinləri hər fakültə üzrə tələbələr arasından seçilib.

 

Tələbə Elmi Cəmiyyəti


Xəbərlər Tədbirlər Elanlar