Az En Ru Tr

OYU-nun Həmkarlar Təşkilatı

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafında və onun çiçəklənməsində Həmkarlar İttifaqları mühüm rol oynayır. Odlar Yurdu Universiteti təsis edildiyi ilk aylardan Azərbaycan Sahibkarlıq və Elm, Elmi İstehsalat Müəssisələri İşçiləri Nəsimi rayon Müstəqil Həmkarlar İttifaqı tərkibində qeydiyyatda dayanmışdır.
Odlar Yurdu Universitetinin həmkarlar ittifaqı təşkilatı universitetin professor – müəllim və tələbə heyətinin əmək, sosial, iqtisadi, hüquqi mənafelərini qoruyur, onların sağlamlığının möhkəmlənməsinin, ailə üzvlərinin sanatoriya – kurort müalicəsini və istirahətini təşkil edir. Bununla belə tədris prosesinin təşkilini, ictimai – siyasi tədbirlərin həyata keçirilməsini, gənclərin sosial – iqtisadi və hüquqi müdafiəsini təmin edir. Həmkarlar ittifaqının Nizamnamədə göstərilən məqsəd və vəzifələrinə əsaslanaraq müstəqil surətdə öz fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini və təşkilat quruluşu prinsiplərini müəyyən edir. 


Xəbərlər Tədbirlər Elanlar