Az En Ru Tr

Fakültələr

Universitetdə aşağıdakı fakültələr fəaliyyət göstərir:

• Təbiət və tətbiqi elmlər fakültəsi:

• Biznes idarəçiliyi, iqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər fakültəsi:

• Humanitar və dillər fakültəsi:


Xəbərlər Tədbirlər Elanlar