OYU - loader

TƏBRİK EDİRİK!

Universitetimizin Magistratura şöbəsinin müdiri dos. Samirə Vəliyeva Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dillər və pedaqoji kafedrası üzrə Dosent elmi adı almışdır. Bu münasibətlə Samirə xanım, Sizi ürəkdən təbrik edirik və arzulayırıq ki, gənclərimizin inkişafı və təhsilimizin rifahı naminə bundan sonra da böyük işlər görəsiniz!