OYU - loader

Kafedralar

  • Riyaziyyat, İnformatika və Texniki fənnlər kafedrası
  • İqtisadiyyat, Beynəlxalq münasibətlər və Sosial fənlər kafedrası
  • Dillər kafedrası
  • Kimya, Biologiya və Ekologiya kafedrası
  • Mülki hüquq, Cinayət hüququ və Cinayət prosesi kafedrası
  • Dövlət hüququ kafedrası
  • Somatik xəstəliklər kafedrası
  • Profilaktik tibb elmləri kafedrası
  • Cərrahi xəstəliklər kafedrası
  • Stomotologiya kafedrası