OYU - loader

Kafedralar

 • Riyaziyyat, İnformatika və Texniki fənnlər kafedrası
 • İqtisadiyyat və iqtisadi münasibətlər kafedrası
 • Filologiya və sosial fənlər kafedrası
 • Dillər kafedrası
 • Biologiya, psixologiya və pedoqoji fənlər kafedrası
 • Mülki hüquq, Cinayət hüququ və Cinayət prosesi kafedrası
 • Dövlət hüququ kafedrası
 • Somatik xəstəliklər kafedrası
 • Profilaktik tibb elmləri kafedrası
 • Cərrahi xəstəliklər kafedrası
 • Stomotologiya kafedrası